Nama : Ruth Renova
NIP :
Guru mata pelajaran : Seni Budaya