Nama : Haen Marsudin Saragih, S.Pd
NIP : 19651111 199003 1 006
Guru mata pelajaran : KEWARGANEGARAAN

 


Nama : Dra. Ratna Juwita Sitanggang
NIP : 19620612 199003 2 002
Guru mata pelajaran : KEWARGANEGARAAN

 


Nama : Dra. Hotmauhur-Sipayung
NIP : 19630116 199003 2 001
Guru mata pelajaran : KEWARGANEGARAAN

 


Nama : Yenni Afriani Sinaga, SPd
NIP : -
Guru mata pelajaran : KEWARGANEGARAAN